시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Hektor wpadł na pomysł, który uczyni go bogatym. Postanowił napisać program rozwiązujący popularny problem prawidłowego ustawienia routera WiFi tak, aby każdy z komputerów w mieszkaniu miał do niego dostęp ( tj najkrótsza droga łącząca router z komputerem nie przechodziła przez żadną ze ścian). 

Pierwsza wersja programu będzie mocno uproszczona - będzie obsługiwać mieszkania z co najwyżej trzema komputerami i routery o nieskończonym zasięgu.

Czy Ty potrafisz napisać taki program?

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ). Następnie opisywane są kolejne zestawy:

Pierwsza linia zawiera 3 liczby całkowite RNM ( 2 <= R <= 10000, 2 <= N <= 3, 1 <= M <= 100 ). Obszar poszukiwań ustawienia routera należy ograniczyć do takich (X,Y) że -< ( XY ) < RN oznacza ilość komputerów w sieci, M to ilość ścian w rozpatrywanym obszarze.

Następne N lini zawiera po 2 liczby całkowite X, ( -< (XY) ) oznaczające położenie komputerów.

Następne M lini zawiera po 4 liczby całkowite x0y0x1y1 ( -< (x0y0x1y) < R ) określające odcinek reprezentujący pojedynczą ściane.

Możesz założyć, że żadne ściany się nie przecinają (aczkolwiek mogą mieć wspólne końce). Żaden komputer nie znajduje się wewnątrz ściany.

출력

Dla każdego przypadku testowego określ, czy da sie ustawić router tak aby sygnał z routera dochodził do każdego komputera bez przechodzenia przez ściany.

예제 입력 1

2
5 2 3
1 0
-1 0
0 1 0 -1
-1 1 1 1
-1 -1 1 -1
5 2 1
1 0
-1 0
0 -4 0 4

예제 출력 1

NIE
TAK

출처

Contest > Spot > HotSpot 2010 3-4번