시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Za oknem świeciło piękne, wiosenne słońce, w związku z czym pan Henryk postanowił wybrać się na spacer po mieście. Chadzał zawsze prosto przed siebie, zmieniając kierunek jedynie na spotykanych skrzyżowaniach. Nie inaczej było i dziś. W pewnym momencie zorientował się, że jest już całkiem późno - jeśli chce zdążyć na kolejny odcinek swojego ulubionego serialu, musi już teraz skierować się w stronę domu.

Skrzyżowania w mieście pana Henryka umiejscowione są w regularnych odstępach. Z każdego skrzyżowania wychodzą dokładnie cztery drogi - po jednej na północ, południe, wschód i zachód. Pokonanie każdej z dróg w mieście zajmuje panu Henrykowi czas 1. Ile czasu będzie potrzebował na dotarcie do domu?

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z (1 <= Z <= 10), po której występują opisy Z testów. Każdy test składa się z dwóch linii - w pierwszej z nich jest jedna liczba naturalna n (1 <= n <= 500 000) - ilość dróg które przeszedł już pan Henryk. W drugiej linii znajduje się dokładnie n dużych liter N, S, W, E, które oznaczają kierunki, jakie wybierał pan Henryk na kolejnych skrzyżowaniach  (N - północ, S - południe, W - zachód, E - wschód).

출력

Jedna liczba całkowita oznaczająca minimalną ilość czasu potrzebną panu Henrykowi na powrót do domu.

예제 입력 1

3
1
S
5
EENWN
10
EWSSNEWNSE

예제 출력 1

1
3
2