시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Hektor kupił komputer i musi podłączyć do prądu N wtyczek. Niestety przy jego biurku znajduje się tylko jedno gniazdko. Na szczęście nasz bohater ma mnóstwo rozgałęźników (zwanych także czasem złodziejkami).

Rozgałęźnik wpięty w wolne gniazdko udostępnia K wolnych gniazdek. Oczywiście w gniazdka rozgałęźnika można wpinać kolejne rozgałęźniki.

Hektor rozwiązał swój problem w następujący sposób. Dopóki miał do dyspozycji za mało wolnych gniazdek, wpinał w jedną z nich rozgałęźnik. Kiedy tylko uzyskał potrzebną liczbę wolnych gniazdek, wpiął wszystkie N wtyczek.

Ile wolnych gniazdek pozostało w pokoju Hektora? 

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ).

W każdej z kolejnych Z linii znajduje się pojednyczy zestaw danych złożony z pary liczb N i K (2<=N,K<=10^6).

출력

Dla każdego zestawu należy w osobnej linii wypisać ilość wolnych gniazdek po zakończeniu podłączania komputera.

예제 입력 1

2
4 2 
2 3

예제 출력 1

0
1