시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Hektor ma w tym semestrze bardzo dużo sprawdzianów. Każdy sprawdzian charakteryzuje się 2 liczbami, dniem w którym się odbywa oraz ilością dni jakie trzeba poświęcić na przygotowania do niego. Oblicz na ile dni przed pierwszym sprawdzianem Hektor musi zacząć się uczyć.

Hektor może przygotowywać się do sprawdzianu także w dniu, w którym pisze jakiś sprawdzian (Hektor uczy się wcześnie rano, a sprawdziany pisze około południa).

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ). W kolejnych liniach znajdują się opisy zestawów testowych.

Pierwsza linia pojednyczego zestawu testowego zawiera jedną liczbe N (1<= N <=100000) oznaczającą ilość egzaminów. Kolejne N lini zawiera po 2 liczby całkowite dodatnie mniejsze od 10001 będące opisem jednego egzaminu. Pierwsza liczba to numer dnia w którym egzamin się odbywa, druga to ilość dni niezbędnych na przygotowanie się.

출력

Wypisz na ile dni przed pierwszym sprawdzianem Hektor musi zacząć się uczyć.

예제 입력 1

2
1 
3 1
2
6 3
5 2

예제 출력 1

0
3