시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
2 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Chomik Hektora pochodzi z arystokratycznej linii chomików syryjskich, które od kilku pokoleń mają ekscentryczne upodobanie żywieniowe - mianowicie w ciągu jednego dnia jedzą tylko jeden posiłek, złożony z jednego rodzaju pokarmu.

Hektor zaopatrzył się w N rodzajów jedzenia dla swojego chomika. Nasz bohater nie lubi mieć wielu otwartych paczek z jedzeniem, więc nie otwiera nowej paczki dopóki poprzednia nie zostanie zjedzona lub wyrzucona. Każdy pokarm charakteryzuje się 3 liczbami: po ilu dniach się zepsuje, na ile posiłków wystarczy, jaka jest jego jakość. Gdy pokarm wystarcza na p posiłków i zostanie otworzony w dniu q to po posiłku w dniu p+q-1, pokarm się skończy (o ile się wcześniej nie zepsuje). Gdy pokarm psuje się po k dniach to najpóźniej k-tego dnia po posiłku trzeba go wyrzucić.

Oblicz maksymalną możliwą sumę jakości posiłków jaką Hektor może przygotować chomikowi w ciągu pierwszych M dni. Poza kupionym pokarmem Hektor ma jeszcze dużo paczek wojskowego jedzenia, które nigdy się nie psuje, ale bardzo nie smakuje chomikowi - ma jakość równą zero. Z tego względu chomikowi nie grozi głód nawet jeśli Hektorowi skończy się kupiona karma.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ).

W pierwszej lini pojedynczego testu znajdują się 2 liczby całkowite 1<=N,M<=2000.

W następnych N liniach znajdują się opisy N rodzajów jedzenia. Jeden rodzaj to 3 liczby całkowite nieujemne mniejsze od 2001 odpowiednio: po jakim czasie jedzenie się zepsuje, na ile wystarczy, jaka jest jakość posiłków tego rodzaju.

출력

Wypisz maksymalną możliwą sume jakości posiłków jaką HEktor może przygotować chomikowi w ciągu pierwszych M dni.

예제 입력 1

1
3 3 
2 1 3 
2 2 2
3 3 1

예제 출력 1

6