시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
5 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż podejmę się takiego zadania! - zawołał Witek. Chłopcy po zakończeniu eksperymentu z mrówkami zajęli się analizą grafów (nieskierowanych). Witkowi w przydziale zadań przypadł obowiązek liczenia, ile różnych cykli (prostych, czyli bez powtarzających się wierzchołków) znajduje się w zadanym grafie. Witek uważa to zadanie za zdecydowanie zbyt pracochłonne i stąd jego okrzyk protestu.

Po pewnym czasie chłopcom udało się dojść do porozumienia - zadanie Witka pozostanie wprawdzie niezmienione, ale chłopcy ograniczą się do badania grafów w których policzyć cykle powinno być stosunkowo łatwo. A dokładniej do takich grafów, w których dowolne dwa różne cykle mają co najwyżej jeden wspólny wierzchołek.

Pomóż Witkowi w wykonywaniu jego pracy. Jeżeli okaże się, że zadany graf nie spełnia założenia, odmów wykonania zadania.

입력

W pierwszej linii znajduje się jedna liczba naturalna L, oznaczająca liczbę zestawów danych. Następnie następuje opis kolejnych zestawów.

W pierwszej linii opisu znajdują się dwie liczby naturalne N i M (1<= N,M <= 1000000), oznaczające - odpowiednio - liczbę wierzchołków i liczbę krawędzi grafu. Następnie podawany jest opis krawędzi grafu w M kolejnych liniach. Każda z nich zawiera dwie różne liczby naturalne A i B oznaczające wierzchołki, które łączy dana krawędź (numerowane od 0). Krawędzie będą parami różne.

출력

Dla każdego zestawu w osobnej linii należy wypisać liczbę cykli w grafie, jeśli ten spełnia opisane w treści założenie, lub "NIE" w przeciwnym przypadku.

예제 입력 1

2
4 5
0 1
1 2
2 3
3 0
3 1
2 1
0 1

예제 출력 1

NIE
0