시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

W pewnym popularnym sporcie motorowym bolid startujący w wyścigu musi przejechać N pełnych okrążeń toru. Podczas każdego okrążenia pojazd spala stałą ilość paliwa - stąd ilość paliwa będziemy mierzyć w liczbie okrążeń, które pozwala przejechać.

Po każdym okrążeniu bolid może, ale nie musi zjechać do pitstopu na P sekund. Podczas wizyty bolidu w pitstopie mechanicy zespołu mogą wykonać dowolne z pośród poniższych czynności:

  • Zwiększyć ilość paliwa w baku bolidu (nie bardziej niż do N)
  • Zmienić rodzaj opon, na których bolid jeździ

Rozważamy zespół dysponujący dwoma rodzajami opon. Osiągi bolidu zależą od:

  • Ilości benzyny w baku pojazdu
  • Rodzaju założonych opon

Znając czas pokonania okrążenia w zależności od ilości paliwa i rodzaju założonych opon, oblicz minimalny czas przejechania całego wyścigu, z jednym zastrzeżeniem:

  • Każdy rodzaj opon musi zostać wykorzystany podczas przynajmniej jednego okrążenia

Oczywiście zespół ma dowolność w zakresie ustalenia ilości paliwa i rodzaju opon bolidu w momencie startu wyścigu.

입력

W pierwszej linii znajduje się liczba naturalna T, oznaczająca liczbę zestawów testowych. Następnie następują opisy kolejnych wyścigów, oddzielone od siebie pustymi liniami.

Opis pojedynczego wyścigu zaczyna się od linii zawierającej dwie liczby N i P (1 < N <= 1000, 0 < P <= 100).

W kolejnych N liniach opisu wyścigu znajduje się opis osiągów bolidu. W i-tej linii opisu osiągów (numerujemy od 1) z nich znajdują się dwie liczby X[i], Y[i]. Liczba X[i] oznacza czas potrzebny na przejechanie okrążenia z ilością paliwa równą i, przy użyciu opon pierwszego rodzaju. Y[i] ma znaczenie analogiczne, ale dla drugiego rodzaju opon ( 0<X[i],Y[i]<=1000 ).

N to liczba naturalna. P, X[i] oraz Y[i] są liczbami rzeczywistymi podanymi z dokładnością do 3 cyfr po przecinku.

Oczywiście osiągi bolidu są zgodne z prawami fizyki, czyli mówiąc potocznie - im mniej paliwa w baku, tym większą prędkość pojazd może osiągnąć. Formalizując to założenie: X[i] <= X[i+1], Y[i] <= Y[i+1], dla wszystkich wartości i dla których to wyrażenie ma sens.

출력

Dla każdego zestawu należy wypisać w osobnej linii minimalny czas ukończenia wyścigu z dokładnością do 3 cyfr po przecinku.

예제 입력 1

2
3 5.000
1.000 7.000
2.000 9.000
3.000 11.000 

5 15.000 
1.000 5.000
45.000 10.000
80.000 99.342 
122.000 1000.000
1000.000 1000.000

예제 출력 1

15.000
61.000