시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Edek, kolega Pawła, którego znamy z zadania "Kodowanie", pracuje w kasie banku przyjmując wpłaty i wypłaty z kont klientów. Ponieważ praca ta może być momentami nużąca, Edek wymyślił swój własny system realizowania wpłat i wypłat.

Rozpoczynając swój dzień pracy, Edek ma w kasie kwotę S, z której może realizować wypłaty. Jeżeli do Edka przychodzi klient chcąc wpłacić pieniądze na konto, Edek odnotowuje kwotę wpłaty w systemie, a otrzymane pieniądze (klienci zawsze przynoszą odliczoną kwotę) wkłada do koperty i odkłada na szczyt kupki kopert z wcześniejszymi wpłatami.

W sytuacji gdy do Edka przychodzi klient chcąc wypłacić kwotę X, Edek postępuje w następujący sposób:

  • jeżeli na stosie nie ma żadnej koperty, to pieniądze są wypłacane z kasy
  • jeżeli kwota do wypłaty X jest mniejsza od najmniejszej kwoty spośród kwot znajdujących się w kopertach, to Edek wypłaca całą kwotę X z kasy
  • w przeciwnym przypadku, dopóki nie zostanie wypłacona cała kwota, Edek zdejmuje kolejno koperty ze szczytu kupki i wypłaca brakującą kwotę. Jeżeli na końcu, po wydaniu całej kwoty, w ostatnio zdjętej kopercie pozostały jakieś pieniądze, to są one wkładane do kasy. Jeżeli zdarzy się, że Edek zdejmie z kupki wszystkie koperty, a klient nie otrzymał całej kwoty, to pozostałą część pieniędzy Edek wydaje z kasy.

Możesz założyć, że w kasie zawsze znajduje się wystarczająco dużo pieniędzy, aby dokonać koniecznych operacji.

Ponieważ jest to system bankowy, Edek nie chciałby popełnić błędu. Z tego powodu Edek poprosił Ciebie o napisanie programu, który pomoże mu obliczyć jaka kwota powinna znajdować się w kasie, a jaka w kopertach, które pozostały na kupce, po wykonaniu wszystkich wpłat i wypłat klientów.

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się pojedyncza liczba T (1<=T<=3) oznaczająca liczbę zastawów danych. W kolejnych liniach wejścia znajdują się opisy zestawów danych. Pojedynczy zestaw danych zawiera zapis wszystkich akcji klientów banku. W pierwszej linii takiego opisu znajdują się dwie liczby całkowite (1<=n<=10^6) i S (1<=S<=10^12). Oznaczają one odpowiednio ilość akcji klientów banku oraz początkową kwotę jaka znajdowała się w kasie na początku dnia. W kolejnych liniach opisu zestawu danych znajdują się opisy pojedynczych akcji klientów. Opis akcji składa się z jednej liczby całkowitej x (-10^6<=x<=10^6, x jest różne od zera). Kwota dodatnia oznacza wpłatę na konto, kwota ujemna oznacza wypłatę pieniędzy z konta. Możesz założyć, że podczas realizowania kolejnych akcji klientów, w kasie nigdy nie znajdzie się kwota większa niż 10^12.

출력

Dla każdego zestawu danych należy wypisać jedną linię zawierającą dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem. Są to odpowiednio kwota jaka pozostała w kasie po zrealizowaniu wszystkich akcji klientów banku oraz sumaryczna kwota znajdującą się w kopertach, które pozostały na kupce.

 

예제 입력 1

2
6 1000
100
70
400
-50
-100
-200
3 100
10
50
-20

예제 출력 1

1220 0
130 10