시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 2 2 1 100.000%

문제

Malí matfyzáčci mají obvykle problém s algebraickými strukturami. Proto si budou ve školce procvičovat operace s permutacemi. Aby ale cvičení mělo smysl a matfyzáčci se něco naučili, byla zadefinována netradiční operace, tzv. trojúhelníková operace. Trojúhelníková operace má tři parametry ij a ki ≠ jj ≠ kk ≠ i. Při její aplikaci na permutaci se v permutaci číslo na pozici i přesune na pozici j, číslo na pozici j se přesune na pozici k a číslo na pozici kse přesune na pozici i. Úkolem malých matfyzáčků je zjistit, zda lze identickou permutaci pomocí trojúhelníkové operace převést na zadanou permutaci. Identická permutace je taková, která má na i-té pozici číslo i. Vy máte napsat program, který bude matfyzáčky kontrolovat.

입력

Vstup se skládá z několika bloků. Každý blok vyjma posledního začíná třemi čísly R, S a C, kde 1 ≤ R,S ≤ 250, 1 ≤ C ≤ 26. Poslední blok začíná třemi nulami a nemá být dále zpracováván. V bloku pak následuje C řádek se jmény červotočů. Jméno každého červotoče začíná velkým písmenem, za kterým následuje nejvýše šedesát malých písmen. Předpokládejte, že počáteční písmena jmen různých červotočů jsou různá. Za jmény v bloku následuje R řádek popisujících prožraný stůl. Na každém řádku je S znaků. Každý ze znaků je buď * (značí, že tato část stolu dosud nebyla zkonzumována), nebo počáteční písmeno jména některého z červotočů (značí, že červotoč, jehož jméno začíná na příslušné písmeno, sežral tuto část stolu). Ne každý červotoč musí sežrat nějakou část stolu. Oblast vyhlodaná jedním červotočem je souvislá (červotoč umí hlodat v osmi směrech).

출력

Na výstup má váš program pro každý blok na vstupu vypsat text "Nejzravejsi cervotoc je XXXX.", kde XXXX bude nahrazeno jménem červotoče, který sežral nejvíce částí stolu. Můžete předpokládat, že takovýto červotoč bude určen jednoznačně.

예제 입력 1

3
1 2 3
3
1 3 2
3
2 3 1
0

예제 출력 1

Permutaci lze prevest.
Matfyzacci maji smulu.
Permutaci lze prevest.