시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB62252543.860%

문제

Malí matfyzáčci si samozřejmě musí i hrát. Proto je potřeba pro ně vytvořit i nějaké inteligentní hry. Jednou z her, kterou budou malí matfyzáčci hrát, je i hra na královny. Hra se hraje na toroidu NN (1 ≤ N ≤ 1 500 000 000) -- tedy na čtvercové síti NN, která má spojený levý a pravý okraj a horní a dolní okraj. Cílem hry je zjistit, zda na herní plán lze umístit Nkráloven (dam) tak, aby se vzájemně neohrožovaly. Dáma ohrožuje ta políčka, která leží ve stejném řádku, sloupci nebo na stejné diagonále jako ona.

입력

Na vstupu je několik řádků. Každý řádek obsahuje kladné číslo N, velikost hracího plánu. Poslední řádek obsahuje nulu. Tento řádek nemáte dále zpracovávat.

출력

Na výstup máte pro každý řádek vypsat buď "Kralovny lze umistit.", pokud dámy lze umístit, nebo "Kralovny se nevejdou.", pokud dámy umístit nelze.

예제 입력 1

3
5
0

예제 출력 1

Kralovny se nevejdou.
Kralovny lze umistit.