baesin92   6달 전

작은것을 가장 큰것과 곱하여 더하는것 같은데

값도 잘 나오는데 어느부분이 애러인지 모르겟습니다.


#include<stdio.h>
int main(){
	int arrA[50];
	int arrB[50];
	int j,i,num,cnt;
	int visit[2][50]={0};
	int min,max,temp;
	int minindex,maxindex;
	scanf("%d",&num);
	for(i=0;i<num;i++)
		scanf("%d",&arrA[i]);
	for(i=0;i<num;i++)
		scanf("%d",&arrB[i]);
	cnt=0;
	while(cnt<num){
		min=101;
		max=0;
		for(i=0;i<num;i++){
			if(arrA[i]<min&&visit[0][i]==0){
				min=arrA[i];
				minindex=i;
			}
		}
		for(j=0;j<num;j++){
			if(max<arrB[j]&&visit[1][j]==0){
				max=arrB[j];
				maxindex=j;
			}
		}
		if(minindex!=maxindex){
			temp=arrA[minindex];
			arrA[minindex]=arrA[maxindex];
			arrA[maxindex]=temp;
		}
		visit[1][maxindex]=1;
		visit[0][maxindex]=1;
		cnt++;
	}
	cnt=0;
	for(i=0;i<num;i++){
		cnt+=arrA[i]*arrB[i];
	}
	printf("%d",cnt);
}

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.