시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
4 초 512 MB32266.667%

문제

Mirko i Slavko su svoje ljetne praznike odlučili provesti u pustinji, lutajući naokolo u potrazi za zanimljivostima. Tako su jednog dana naletjeli na piramidu. Na vratima piramide oni su uočili malenu konzolu na kojoj je ispisana zagonetka. Da bi mogli ući u piramidu, oni je moraju riješiti. Cijela zagonetka sastoji se od samo 6 cijelih brojeva: n, v, a, b, c, m. Slavko je odmah otvorio svoj pustinjski priručnik na poglavlju o piramidskim zagonetkama gdje je ugledao sljedeću sliku: 

Dodatno, ispod slike su bila napisana sljedeća tri matematička izraza:

  1. p(1,1)=v
  2. p(i,1)=(c⋅p(i-1,1)) mod m, za 2 ≤ i ≤ n
  3. p(i,j)=(a⋅p(i,j-1)+b⋅p(i-1,j-1)) mod m, za 2 ≤ i ≤ n i 2 ≤ j ≤ i.

Mirku i Slavku je odmah bilo jasno da formule opisuju način konstruiranja piramide proizvoljne veličine n, oblikom nalik na onu prikazanu slikom. Njih dvojica su odmah konstruirali piramidu i utipkali je u konzolu, rješivši time zagonetku. Međutim, njihovoj muci nije kraj. Nakon ispisane čestitke, na konzoli se pojavio broj q. Nakon njega slijedi q redaka od kojih svaki sadrži tri broja: r, s i x. U pustinjskom priručniku naši junaci su našli da ti brojevi predstavljaju neku pod-piramidu sa vrhom na koordinati (r,s) i stranicom duljine x. Npr. r=2, s=2 i x=2 predstavljaju crvenu pod-piramidu sa slike. U priručniku također piše da se tradicionalno na takve upite odgovara s maksimalnim brojem od svih onih koji su sadržani u pod-piramidi. 

입력

Prvi redak ulaza sadrži točno šest brojeva: n, v, a, b, c, m, uz ograničenja: 1 ≤ n ≤ 4000, 1 ≤ v ≤ 109 , 1 ≤ a ≤ 109 , 1 ≤ b ≤ 109 , 1 ≤ c ≤ 109 i 2 ≤ m ≤ 109 .

Sljedeći redak sadrži broj q, 1 ≤ q ≤ 5⋅105 .

Nakon toga slijedi q redaka, svaki sa tri broja r, s, x uz ograničenja: 1 ≤ r ≤ n, 1 ≤ s ≤ r i 1 ≤ x ≤ n-r+1. 

출력

Izlaz treba sadržavati točno q redaka. Oni predstavljaju maksimalne brojeve u zadanim podpiramidama. 

예제 입력 1

3 1 1 1 1 3
2
1 1 1
1 1 2

예제 출력 1

1
2

예제 입력 2

5 3 1 1 1 5
4
1 1 1
3 3 2
1 1 4
2 1 1

예제 출력 2

3
4
4
3

예제 입력 3

34 72 111 13 17 912131
5
17 17 9
17 9 10
11 10 8
13 9 1
3 3 30

예제 출력 3

877499
896373
838846
429006
911914