시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB0000.000%

문제

Marko je kao član kluba redovitih letača sakupio mnogo nagradnih milja, te se konačno odlučio počastiti putovanjem u Australiju. Međutim, kako to obično biva, nagradne milje ne pokrivaju sve troškove putovanja, pa ga je gospodin iz avio-kompanije telefonski zamolio da mu Marko e-mailom pošalje broj kreditne kartice (niz od 16 znamenki).

Marko je svjestan da je to suludo, ali gospodin s druge strane telefonske linije inzistira na tome. Marko je kao kompromis ponudio da pošalje broj kartice kriptiran sljedećim algoritmom:

  • Marko će pronaći najmanju znamenku u broju, a ako ih ima više, među njima će odabrat prvu s lijeva. Nazovimo ovu znamenku A.
  • Zatim će pronaći najveću znamenku u broju, a ako ih ima više, među njima će odabrat zadnju. Nazovimo ovu znamenku B.
  • Znamenku A će uvećati za 1, osim ako je već jednaka broju 9.
  • Znamenku B će umanjiti za 1, osim ako je već jednaka broju 0.
  • Konačno, Marko će znamenkama A i B zamijeniti pozicije.

Na primjer, ako je broj njegove kartice 7691 0027 7960 3269, tada će Marko u e-mailu poslati broj: 7691 8027 7960 3261.

Napišite program koji će gospodinu iz avio-kompanije pomoći da odredi broj Markove kreditne kartice. 

입력

U prvom i jedinom redu nalazi se niz od 16 znamenaka ‘0’ - ‘9’, broj koji je Marko poslao u e-mailu.

Napomena: Broj kreditne kartice može početi sa znamenkom ‘0’. 

출력

Ispišite sve moguće brojeve Markove kreditne kartice, po jedan u svaki red.

Ako ne postoji niti jedan valjani broj kreditne kartice, ispišite “banana”. 

예제 입력 1

7691802779603261

예제 출력 1

7691002779603269

예제 입력 2

8381950005575690

예제 출력 2

banana

예제 입력 3

8446462287549826

예제 출력 3

1446462287549896
8446462217549896
8446462287549196