시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB21150.000%

문제

Već prije otvaranja studentske menze, pred njom se stvara red. U red dolazi n studenata, jedan po jedan, označeni brojevima od 1 do n redom kojim pristižu. Promatranjem reda uočeno je da neki studenti ne dolaze na kraj reda kao što bi trebali, nego se nepristojno ubacuju u red kod svojih prijatelja koji ih (jednako nepristojno) propuštaju ispred sebe.

Napišite program koji učitava dolaske studenata koji mogu biti:

  1. student i došao je na kraj reda, ili
  2. student i ubacio se u red ispred studenta j,

te za svako ubacivanje studenta (tip B) ispisuje poziciju studenta i u tom trenutku, brojeći od početka reda.

입력

U prvom retku nalazi se prirodan broj n (2 ≤ n ≤ 300 000), broj studenata.

Svaki od sljedećih n redaka opisuje dolazak jednog studenta u red ispred menze. Ako u i-tom retku piše broj 0, riječ je o dolasku tipa A. Inače, u i-tom retku piše broj j (1 ≤ j < i) i riječ je o dolasku tipa B. Barem jedan dolazak bit će tipa B.

출력

Za svaki dolazak tipa B u zaseban redak ispišite traženu poziciju studenta koji se upravo ubacio u red.

예제 입력 1

5
0
0
2
3
2

예제 출력 1

2
2
4

힌트

Stanje reda u ovom primjeru:

  • (1),
  • (1, 2),
  • (1, 3, 2), ispisujemo poziciju 2,
  • (1, 4, 3, 2), ispisujemo poziciju 2,
  • (1, 4, 3, 5, 2), ispisujemo poziciju 4.