시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 6 6 2 100.000%

문제

W Bajtockim Instytucie Egzobiologii powołano właśnie do życia Zakład Ostrzegania przed Niebezpieczeństwami z Kosmosu. Zatrudnieni w nim naukowcy mają za zadanie zrobić wszystko, aby uchronić obywateli Bajtocji przed skutkami inwazji kosmitów, która niechybnie nastąpi.

W Bajtocji znajduje się n miast, położonych wzdłuż Bajtodrogi. Miasta będziemy numerować kolejno od 1 do n. W mieście o numerze i mieszka ai obywateli.

Jak powszechnie wiadomo, kosmici zawsze atakują nocą, co najwyżej jedno miasto. Niestety, ich atak jest natychmiastowy - wszyscy mieszkańcy zaatakowanego miasta zostają błyskawicznie porwani i wytransportowani do galaktyki kosmitów.

Naukowcy w zakładzie pracują nad sposobem ochrony mieszkańców. Ponieważ kosmitów nie interesują bajtockie gryzonie, naukowcy postanowili wykorzystać tresowane szczury do ostrzeżenia pozostałych miast w Bajtocji. Gdy kosmici zaatakują jakieś miasto, dwa szczury wyruszą z tego miasta w przeciwnych kierunkach Bajtodrogi, niosąc wiadomość o napaści. Przebiegnięcie jednego odcinka Bajtodrogi zajmuje im prawie cały dzień, wobec tego wiadomość wysłana z miasta j dotrze do miasta k tuż przed zapadnięciem zmroku |k - j|-tego dnia po ataku. Zaalarmowani mieszkańcy chowają się do schronów, gdzie macki kosmitów ich nie dosięgną. Ponieważ bajtockie schrony są dobrze zaopatrzone, ostrzeżeni mieszkańcy pozostaną w nich tak długo, aż kosmici zaprzestaną ataków i wrócą do swojej galaktyki.

Jak widać, opisany system niekoniecznie pozwoli uratować się wszystkim obywatelom Bajtocji. Naukowcy zastanawiają się, ilu mieszkańców zostanie porwanych w najgorszym przypadku.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 1 000 000), oznaczająca liczbę miast w Bajtocji. W drugim wierszu znajduje się ciąg liczb całkowitych a1, ..., an (0 ≤ ai ≤ 109). Określają one liczby mieszkańców kolejnych miast położonych wzdłuż Bajtodrogi.

출력

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać liczbę całkowitą oznaczającą maksymalną możliwą liczbę porwanych mieszkańców.

예제 입력 1

6
5 9 1 3 7 2

예제 출력 1

16