시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Mały Jasio dostał bardzo trudne zadanie do rozwiązania. Ma podaną listę słów i musi policzyć ile z tych słów zawiera palindrom dłuższy niż jeden znak. Palindrom to słowo, które czytane zarówno od początku, jak i od końca, jest takie samo. Palindromem jest więc na przykład słowo ,,ala''. Natomiast słowo ,,kot'' nie jest palindromem, gdyż czytane od końca brzmi inaczej - ,,tok''. Przykładowo słowo ,,foo'' zawiera palindrom o długości większej niż jeden - jest to ciąg ,,oo'', natomiast słowo ,,ftof'' nie zawiera palindromu o długości co najmniej dwa.

Pojawił się pewien problem. Ponieważ Jasio nie potrafi jeszcze za dobrze czytać, nie odróżnia literki ,,i'' od literki ,,j'', a także nie rozróżnia literek ,,p'', ,,b'' oraz ,,d''. Gdy w wyrazie pojawi się literka ,,i'' lub ,,j'', Jasio traktuje je tak, jakby to był ten sam znak. To samo dotyczy ,,p'', ,,b'' i ,,d''. W związku z tym Jasio uzna za palindrom również słowo ,,pod''.

Potrzebny jest program, który pomoże zweryfikować rozwiązanie, które podał mały Jasio.

Napisz program, który:

  • wczyta listę słów do przetworzenia,
  • obliczy liczbę słów na wejściu, które zawierają w sobie jakikolwiek palindrom o długości większej niż jeden znak,
  • obliczy liczbę słów na wejściu, które Jasio uznałby za zawierające jakikolwiek palindrom o długości większej niż jeden znak,
  • wypisze obie liczby.

입력

W pierwszym wierszu znajduje się jedna liczba naturalna n -- liczba słów do przetworzenia, 1 ≤ n ≤ 10 000. Następnie znajduje się n wierszy, z których każdy zawiera dokładnie jedno słowo. Słowa składają się wyłącznie z małych liter alfabetu angielskiego. Długość żadnego słowa nie przekracza 200 znaków.

출력

Twój program powinien wypisać dokładnie dwa wiersze, każdy zawierający jedną liczbę całkowitą. Wiersz pierwszy powinien zawierać liczbę słów zawierających palindrom o długości co najmniej dwóch znaków, natomiast wiersz drugi wynik, który uzyskał mały Jasio.

예제 입력 1

4
foo
bar
ala
pod

예제 출력 1

2
3