시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Permutacja n-elementowa jest ciągiem n-elementowym składającym się z różnych liczb ze zbioru 1, 2, ..., n. Przykładowo, ciąg 2, 1, 4, 5, 3 jest permutacją 5-elementową.

W permutacjach liczb będą interesować nas najdłuższe rosnące podciągi. W przykładowej permutacji mają one długość 3 i istnieją dokładnie dwa takie podciągi, a mianowicie 2, 4, 5 oraz 1, 4, 5.

Superliczbą nazwiemy każdą liczbę, która należy do dowolnego z najdłuższych rosnących podciągów. W permutacji 2, 1, 4, 5, 3 superliczbami są 1, 2, 4, 5, zaś liczba 3 superliczbą nie jest.

Twoim zadaniem jest dla zadanej permutacji znaleźć wszystkie superliczby.

Napisz program, który:

  • wczyta permutację ze standardowego wejścia,
  • znajdzie wszystkie superliczby,
  • wypisze znalezione superliczby na standardowe wyjście.

입력

Wejście składa się z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu znajduję się jedna liczba n, 1 ≤ n ≤ 100000. W drugim wierszu znajduję się n liczb tworzących permutację n-elementową, pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

출력

Wyjście powinno się składać z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu powinna znaleźć się jedna liczba m - liczba superliczb w wejściowej permutacji. W drugim powinny znaleźć się superliczby pooddzielane pojedynczymi odstępami, wymienione w kolejności rosnącej.

예제 입력 1

5
2 1 4 5 3

예제 출력 1

4
1 2 4 5