시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 6 3 2 40.000%

문제

Rączy jelonek zmierza długimi susami na polanę. Rozpiera go energia, więc każdy jego skok może być nawet dwa razy dłuższy od poprzedniego.

Formalnie rzecz ujmując, w każdym momencie energia jelonka jest na określonym poziomie i. Jelonek ma dwie możliwości ruchu:

  • skok o i metrów w przód lub w tył, powodujący automatyczne przełączenie na poziom energii 2i,
  • skok wzwyż, który nie powoduje przemieszczenia na drodze do polany oraz skutkuje przełączeniem na poziom i/2.

Początkowo, jelonek ma energię równą 1. W momencie, gdy jego energia jest równa 1 i jelonek skoczy wzwyż, zatrzymuje się.

Poniżej przedstawiono przykładową podróż rączego jelonka, która rozpoczęła się w punkcie po lewej stronie drogi. Numery nad strzałkami oznaczają poziom energii jelonka po danym skoku. Wartość 0 oznacza, że jelonek się zatrzymał.

Droga prowadząca do polany jest nieskończona w obydwóch kierunkach. Oznacza to, że jelonek w trakcie podróży może znaleźć się za polaną lub przed punktem, z którego wyrusza. Jelonka od celu dzieli początkowo n metrów. Oblicz, jaka jest najmniejsza liczba skoków, która pozwoli mu dotrzeć do polany i zatrzymać się tam.

입력

Pierwsza linia wejścia, zawiera jedną liczbę całkowitą n (1 ≤ n ≤ 10100) oznaczająca odległość pomiędzy jelonkiem a polaną. Dodatkowo, w testach wartych sumarycznie 40% punktów, n ≤ 100 000.

출력

Wypisz jedną liczbę całkowitą równą minimalnej liczbie skoków, które musi wykonać jelonek, aby dotrzeć do polany i zatrzymać się.

예제 입력 1

6

예제 출력 1

9