시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 512 MB39342488.889%

문제

Małgosia odziedziczyła po wujku kolekcję drogocennej biżuterii. Zastała w skarbcu artystyczny nieład i postanowiła go uporządkować. Wskład biżuterii wchodzą kolie składające się z cennych i rzadkich kamieni szlachetnych. Żadne dwa z nich nie są jednakowe. Pomóż Małgosi uporządkować drogocenny zbiór.

Opracuj program, który:

  • wczyta ze standardowego wejścia opisy biżuterii,
  • uporządkuje je według rosnącej długości, a te, które są równej długości uporządkuje leksykograficznie,
  • posortowane łańcuchy wypisze na standardowe wyjście.

Łańcuchy o równej długości powinny być uporządkowane leksykograficznie-spośród dwóch różnych łańcuchów równej długości mniejszy jest ten, który ma mniejszy znak na pierwszej różniącej się pozycji.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba łańcuchów do analizy $N$ ($N \le 150$), a w kolejnych $N$ wierszach znajdują się opisy poszczególnych elementów biżuterii. Opis każdego z nich składa się z niepustego łańcucha małych liter alfabetu łacińskiego ('a'..'z') odpowiadających użytym kamieniom, o długości nie przekraczającej $200$ znaków.

출력

W kolejnych wierszach wypisz kolejno uporządkowane rosnąco łańcuchy, po jednym w każdym wierszu.

예제 입력 1

5
aabaa
daz
ccc
dba
abzzbaz

예제 출력 1

ccc
daz
dba
aabaa
abzzbaz