시간 제한메모리 제한제출정답맞힌 사람정답 비율
1 초 128 MB53242142.857%

문제

Dymówka włamał się do obozowej sprawdzarki i może teraz manipulować rankingiem. Konkretniej mówiąc, może on ustawić wagę każdego zadania. Sumaryczna ilość punktów jest obliczana jako: wagazadania1 * punktyzazadanie1 + ... + wagazadaniam * punktyzazadaniem. Zadania na obozie są oceniane binarnie: rozwiązanie otrzymuje 0 lub 100 punktów. Waga zadania może być ustawiona na dowolną liczbę całkowitą z przedziału [0, 2000]. Dymówka niestety nie umie wyliczyć, na ile opłaca mu się zmiana wag. Pomóż mu w tym.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n, m (1 ≤ n, m ≤ 1000), oznaczające odpowiednio liczbę uczestników obozu oraz liczbę zadań na obozie. W następnych n linijkach wyniki kolejnych uczestników: w każdej linijce m liczb (każda równa 0 lub 100) oznaczające wyniki uczestnika w kolejnych zadaniach. Wynik Dymówki jest podany jako pierwszy.

출력

W jedynej linijce wyjścia wypisz dwie liczby: pierwsza oznaczająca najlepszą pozycję w rankingu, jaką może zdobyć manipulacją Dymówka, oraz druga, oznaczająca minimalną liczbę osób, z którymi będzie on ex aequo na tej najlepszej pozycji. Pozycje w rankingu liczone są od 1.

예제 입력 1

3 1
100
0
0

예제 출력 1

1 1