시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Jaś na urodziny dostał komplet magicznych elektrycznych kabelków. Każdy kabelek składa się z drutu oraz bateryjki. i-ty drut może wytrzymać napięcie di woltów, a i-ta bateryjka ma napięcie bi woltów.

Jasio buduje z kabelków obwody: wybiera druty, skręca je razem tworząc grubszy drut i robi z niego kółko. W kółku napięcie jest sumą napięć wszystkich bateryjek, a skręcony drut może wytrzymać napięcie będące sumą napięć, które mogą wytrzymać poszczególne druty.

Jaś buduje obwód tak, aby zrobione kółko nie przepaliło się. Z ilu maksymalnie kabelków może się ono składać?

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 500 000), oznaczająca liczę drutów. W n następnych linijkach pary liczb dibi opisujące kolejne druty (0 ≤ di, bi ≤ 106).

출력

W jedynej linijce powinna znaleźć się liczba całkowita oznaczająca maksymalna liczbę drutów tworzących kółko.

예제 입력 1

2
2 2
2 2

예제 출력 1

2