시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Ostatnio Kozik, będąc na wszystkich lekcjach w szkole, był zmuszony do odwiedzenia toalety. Zdziwił się bardzo, gdyż znajdowało się tam n rolek papieru toaletowego. Zdenerwowało go jednak to, że nie wszystkie rolki wyglądały tak samo, gdyż nie były rozwinięte na te same długości. Postanowił więc poprawić wygląd toalety i rozwinąć lub zwinąć rolki tak, aby wszystkie były rozwinięte na tą samą długość.

Jeden ruch polega na zwinięciu lub rozwinięciu 1 cm rolki. Każda rolka ma określoną długość oraz rozwinięcie. Długość rozwinięcia nie może przekraczać długości rolki. Pomóż Kozikowi uporządkować rolki w jak najmniejszej liczbie ruchów.

입력

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 106), oznaczająca liczbę rolek. W n kolejnych wierszach znajduje się opis i – tej rolki w postaci dwóch liczb całkowitych di i ri oznaczających odpowiednio długość i rozwinięcie i – tej rolki (0 ≤ ridi ≤ 109).

출력

W jedynym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna liczba całkowita, równa minimalnej liczbie ruchów Kozika.

예제 입력 1

3
50 10
40 20
30 30

예제 출력 1

20