시간 제한 메모리 제한 제출 정답 맞은 사람 정답 비율
1 초 128 MB 0 0 0 0.000%

문제

Tata Hektora zainteresował się ostatnio zakładami sportowymi. Wktórce ma odbyć się mecz w bierki podwodne pomiędzy drużynami Alfa i Beta.

Pobliski bukmacher wypłaci X zł za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo drużyny Alfa, jeśli ta drużyna wygra mecz. Analogicznie, jeśli spotkanie wygra dużyna Beta, bukmacher wypłaci Y zł za każdą złotówkę postawioną na taki rezultat ( w bierki podwodne oczywiście nie da się zremisować).

Tata Hektora nie chce ryzykować pechowej utraty pieniędzy. Chciałby dowiedzieć się, czy da się tak dobrać kwotę A stawianą na zwycięstwo zespołu Alfa i kwotę B stawianą na zwycięstwo zespołu Beta, aby niezależnie od wyniku meczu otrzymać nagrodę większą od A+B.

Czy potrafisz napisać program, który odpowie na to pytanie?

입력

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba zestawów testowych Z ( 1 <= Z <= 10 ).

W każdej z kolejnych Z linii znajdują się 2 liczby rzeczywiste X (1<X<=1000)  i Y (1<Y<=1000), każda będzie podana z dwoma miejscami po przecinku.

출력

Dla każdego przypadku testowego wypisz w osobnej linii:

  • "TAK" gdy da się obstawić pieniądze sposób gwarantujący zysk
  • "NIE" w przeciwnym wypadku

예제 입력 1

4
1.50 5.00
1.90 1.90 
2.00 2.00 
2.01 2.00

예제 출력 1

TAK 
NIE 
NIE 
TAK